Page:Sibu Congkan1848-錢大昕-濳研堂文集-16-11.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


半載奉太夫人之諱馴至不起嗚呼當代失一大手筆

聞者無不䀌傷況交親至厚如予者乎孤子臣晟以誌

銘見屬誼不可辤君諱仁虎字來應别號習菴本姓杭

氏世居嘉定之周公邨十世祖維德幼孤依母氏居外

家子孫因以曹爲氏五世祖元嘏移居城西之外岡高

祖國正贈武德將軍曾祖錫命康熙壬戌武進士湖廣

撫標中營游擊祖源歲貢生以君貴累贈中憲大夫始

移居縣城父檀漘公文行爲士林推重弟子著錄最盛

歲貢生候𨕖訓導以君貴 誥封奉直大夫 晉贈中

憲大夫母程氏累封太恭人君少而好學沈靜不𡚶出