Page:Sibu Congkan1849-錢大昕-濳研堂文集-16-12.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


志訪君甕天居出所藏明賢墨迹品題其高下茗椀爐


香相對竟日不知世閒有徵逐游戲事君又熟於鄉邦


文獻予纂鄞志數就君咨訪傾囷出之無倦色古所謂


直諒多聞之友君殆兼有之比年久不相見而尺素歲

率一再至今春吾家竹初先生書來達君之訃而孤


懋賢等復狀君行實乞予志其銘爰次而敘之四明范


氏出宋尚書右僕射忠肅公之裔忠肅子員外郞公麟


始家於鄞迄今六百餘年代有顯人爲鄞甲族君諱永


祺字鳯頡别字莪亭康熙甲辰進士湖北通城縣知縣


内閣中書某之曾孫府學廪膳生某之孫國學生某之