Page:Sibu Congkan1849-錢大昕-濳研堂文集-16-12.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


念其遠來隨到卽收且令人自執槩各攜餘糧以歸僉


謂向來所未有也他如修學宮興書院革鑄錢⿰扌𭀰 -- 攙砂之


弊嚴洱海巨綱之禁皆足爲後來法爲忌者所中被劾


落職歸裝唯攜㸃蒼石二枚而已所居爲桑民懌先生


故宅水石竹木頗深秀春秋佳日與賓明羣從觴詠其


閒蕭然有世外之想兩遇  萬壽慶典得復元官而


公以年老不能復出矣元配陳恭人於予爲中表姊先


卒子楟乾隆庚子舉人詠棻太學生皆側室張孺人出


女三人長適錢荃次適俞佩聲次適蔣載孫寶熊吉燕


仁煦俱幼銘曰