Page:Sibu Congkan1854-汪中-述學-2-1.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淵原所漸固可攷而知也劉向以爲出於清廟之守夫有事於廟者非巫則史

史佚史角皆其人也史佚之書至漢具存而夏之禮在周巳不足徵則莊周禽

滑釐傅之禹者莊子天下篇列子楊朱篇非也司馬遷云墨翟宋大夫或曰竝孔子時或曰在

其後今按耕柱魯問二篇墨子於魯陽文子多所陳說楚語惠王以梁與魯陽

文子韋昭注文子平王之孫司馬子期之子其言實出世本故貴義篇墨子南

游於楚見獻惠王獻惠王以老辭獻惠王之爲惠王猶頃襄王之爲襄王由是

言之墨子實與楚惠王同時其仕宋當景公昭公之世其秊於孔子差後或猶

及見孔子矣藝文志以爲在孔子後者是也非攻中篇言知伯以好戰亾事在

春秋後二十七年又言蔡亾則爲楚惠王四十二年墨子竝當時及見其事非

攻下篇言今天下好戰之國齊晉楚越又言唐叔吕尚邦齊晉今與楚越四分

天下節葬下篇言諸矦力征南有楚越之王北有齊晉之君明在句踐稱伯之

魯問篇越王裂故吳地方五百里以封墨子亦一證秦獻公未得志之前全晉之時三家未分齊未爲陳氏也

檀弓下季康子之母SKchar公輸般請以機封此事不得其秊季康子之卒在哀公