Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鐵牛九以鎭之旣成銘曰

鉅防槃槃旣築旣楗有牛馮焉嶷然大件西峽委波雲奔山動

帝制五材以神其用相爾欣騢實秉金精奉

天明威以肅百靈罔𧰼陽侯盱睢卻顧雷淵九回安流東注夏后道江雲夢旣

陂鑄鼎知姦百物是宜穆穆我

皇明德同美纉禹成功南國之紀

亳州渦水堤銘并序 代亳州知州今任鳳陽府知府儀徵江恂作

乾隆四十三年河決儀封考城由渦以注於淮亳州首受其水田廬城郭蕩焉

踰年水宿不去於時儀徵江恂待罪是土乃集其僚佐士庶謀曰州之域西至

於鹿邑東至於蒙城渦貫其中若帶然自城以外爲保八十有一而在渦南者

五十有二是其地於三垂爲大且州治在焉渦之北方殫爲河恃渦以洩之是

不可防也今立堤於渦隂水循堤而東西南之田可得而食水涸而土沃其收

自倍水北之人得資以養十萬之衆安坐而仰食將不可繼任之以事無攘奪