Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


方學古之道其言必期於有用若此文將何用邪荅曰中目擊異災迫于其所

忍而飾之以文藻當人心肅然震動之時爲之發其哀矜痛苦而不忘天之

降罰且閔死者之無辜而吁嗟噫歆散其冤抑之氣使人無逢其災害是小雅

之㫖也君子故有取焉若夫汚爲故楮識李華之精思傳之都下寫左思之賦

本文章遇合之事又末而無足數也仁和杭世駿序

乾隆三十五年十二月乙卯儀徴鹽船火壞船百有三十焚及溺死者千有四

百是時鹽綱皆直達東自泰州西極于漢陽轉運半天下焉惟儀徵綰其口列

檣蔽空束江而立望之隱若城郭一夕併命鬱爲枯腊烈烈厄運可不悲邪于

時元冥告成萬物休息窮隂涸凝寒威凜慄黒眚拔來陽光西匿羣飽方嬉歌

咢宴食死氣交纏視面惟墨夜漏始下驚飇勃發萬竅怒呺地脈盪決大聲發

于空廓而水波山立于斯時也有火作焉摩木自生星星如血炎光一灼百舫

盡赤靑烟睒睒熛苦沃雪蒸雲氣以爲霞炙隂崖而焦爇始連檝以下碇乃焚

如以俱没跳躑火中明見毛髮痛謈田田狂呼氣竭轉側張皇生塗未絕倏陽