Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


荅錢少詹事問

 問陳書本紀太建五年左衞將軍樊毅克廣陵楚子城六年廣陵金城降十

 二年周廣陵義主曹藥率衆入附以上三條所云廣陵今之江都乎抑後魏

 僑置之廣陵乎

承問陳書宣帝太建五年六年十二年所云廣陵皆在今揚州府治之北四里

漢之廣陵國隨之江陽縣也陳承梁亂淮南州郡或陷或存廣陵則爲南兖州

如故也太建五年則樊毅乃從吳眀徹北伐當時兵路由江入淮由淮入泗六

年則新克夀陽江北兵力正盛楚子城金城蓋軍戍之别壘爲齊人所據者故

樊毅傳云攻廣陵楚子城拔之擊走齊軍是也若曹藥之附乃當太建十一年

淮南盡亡之後其時亦得其一隊之人而未嘗得其地本紀云南北兖晉三州

及盱台山陽陽平馬頭秦厯陽沛北譙南梁等九郡民并自拔向建鄴亦此𩔖

也是時周於廣陵置吳州總管爲重鎭矣義主南史作義軍主於辭義爲完陳

齊周交兵南極建康北極吕梁西極壽陽而止若魏僑置之廣陵乃分東豫州