Page:Sibu Congkan1856-汪中-容甫先生遺詩-1-1.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


容甫先生詩𨕖題詞

 員燉

汪君容甫名中江都人少孤事母至孝篤志力學硏求實濟不徒作經生占畢

技家貧奔走四方以筆札SKchar菽水間爲詩不自成藁與余有世講之誼常相過

從上下古今深宵不倦或以予爲長途老馬也此數詩皆予所手輯者容甫雖

不以詩鳴亦可藉以覘其流露耳

淮海英靈集小傳

 阮元

汪中字容夫江都人乾隆丁酉拔貢生多聞強識舉所誦書若流水雄於文鎔

鑄漢唐成一家言詩學盛唐參以金元好金石嘗得漢石闕畫𧰼以五十千從

寶應舁歸尤精史學自言深於春秋生平多諧謔凌轢時輩人以故短之然於

嘉定錢詹事大昕金壇段大令玉裁高郵王給諫念孫歙程大令瑤田未嘗不

極口推崇嘗爲顧炎武胡渭梅文鼎閻若璩惠棟戴震作六君子頌足見其謙