Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


立言君子冀並傳焉

賜進士及第詹事府右春坊右庶子門下晩生王引

之塡諱

  案古者子不自狀其親狀者自元郝文忠始國朝之制大臣卒後

國史館行文取其家狀于其子孫故不能盡拘古制  也

  又案此乃嘉慶十年所撰二十五年晉贈太子少保兵部尙書右都御史兩廣總督

              次孫福謹識

誥贈昭勇將軍高祖孚循太府君行述

高祖孚循公之喪叔高祖諱樞忠者爲之行述刋本

厪有存者元求得之刪節之爲述曰