Page:Sibu Congkan1867-阮元-揅經室集-20-11.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


碑中爲圖刻之最古者論語曰君子務本又謂孝弟

乃爲仁之本本之不立枝葉尙不能榮況連理乎斯

樹之生蓋有所應爰繪爲圖以徵戚友之詩元文詞

鄙拙不足表揚惟是幼年受知于先生最早撫之無

異子姪故知先生亦最深用記顚末以爲序焉

  晚鐘山房記

杭之淨慈寺所謂南屏晚鐘也昔江少司馬蘭讀書

寺中寺西南牆外隙地司馬搆屋數楹北嚮外環以

廊中奉佛象嘉慶八年秋余過揚州司馬語余曰此

屋未圯𫆀吾遠祖吳越侍御有德于浙曷設斯主余