Page:Sibu Congkan1867-阮元-揅經室集-20-11.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奉二先生矣勲復屬友繪二老重逢圖蓋取竹垞詩

別久重逢轉傾倒之句爲此是時嘉慶三年秋七月

勲以薦舉孝亷方正寓吳山讀書朱氏元孫萊墨林

等亦將來赴省試相與拜此圖下舊家世澤百年末

艾是可慕也

  錢塘嚴氏京邸祖墓圖記

錢塘嚴氏厚民之四世五世兩代祖墓在今京城

永定門外當明嘉靖時有宦于京者葬于此也此後

子孫在明有内官京卿外官布按者在我

朝有官侍郞總督倉場者皆得近祭之子孫以試事