Page:Sibu Congkan1871-阮元-揅經室集-20-15.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


語呼童荷鋤來劚破半畦土種菜能幾朝已見靑

莖吐夕陽閒灌園香味在老圃桑陰石几間妻孥

共鷄黍自起剪秋蔬付與行煁煑

  題吳荷屋榮光登岱小照

巖巖東嶽上俯視萬峯橫試問來遊者何人敢自

輕當前爭樹立此意足生平風度眞相似松泉如

有聲

  題圖鞳布學閔二公戒壇祠圖

西山有古壇岧嶤出塵界誰是登壇人先當受孔

戒二老共遺榮山僻性逾愛松石寄精神栗主一