Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三卷印心堂文集

錢澄之字飮光原名秉鐙桐城人與嘉興魏學渠

交最深嘉興府志又嘗問易於黃道周其撰田間易學十

二卷初從京房邵康節入故言數頗詳葢黃道周之

餘緒也後乃兼求義理大旨以朱子爲宗易學提要又撰

田間詩學十二卷謂詩與尙書春秋相表裏必考之

三禮以詳其制作徵諸三傳以審其本末稽之五雅

以核其名物博之竹書紀年皇王大紀以辨其時代

之異同與情事之疑信卽今輿記以考古之圖經而

叅以平生所親厯其書以小序首句爲主所採諸儒