Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/167

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一百四十五處鑿厓石疉棧級伐竹木六年秋工始

畢用銀四萬九千兩有奇毎年冬查勘修補一次以

爲例時元將往滇池書此以記其歲月工段待後人

視此程式耳

例贈儒林郞候選州同知蘭汀林公墓表

公諱䦘字苑西號蘭汀江都人贈榮祿大夫浙江巡

乾隆癸酉舉人閩大田令梅谿公第五子也梅谿

公父諱文璉爲高郵大學士王文通公之孫壻蘭汀

公繼配亦文通公之元孫女也公㓜秉祖父詩禮之

敎敦孝弟之行補江都學生屢試高等補廩膳貢成