Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


旃檀嚴梵像蕙櫋拜

御題寺殿有   聖祖御筆萬里傳經四字參天玉蘭立拂殿紅茶齊

歸途視每俯平野望弗迷太華列屏障滇池明玻璃

偶然共遙集聊復遵故蹊出山已蹉午落日春風低

  正月二十日偕劉王二叟竹林茶隱

三人二百五十歲隱入竹林同所憩舉甌啜茗作壽

朋少破從前獨遊例桐城壽者百四齡談笑游行嚙

甘脆自言弱冠入滇池眼見乾隆平緬裔浪穹老年

七十九手披經解講六藝時學海堂經解初刻成寄到滇共一千四百卷與王

叟講其槪此乃門中古桃李𨚫並尚書紅杏麗雨春軒前古杏盛開