Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐梅何如細讀王褎傳縹碧光中節使來縹碧雞見西京雜記

王襃

半是公餘可上臺坐看耕種到星囘滇俗以六月廿四日爲星囘節

以松炬祀田祖登臺望之明若繁星不言不動知風自生魄生明記月

哉柔遠惟思鄭純法籌邊休用贊皇才袛今一片滇

池水唐宋何人得見來

  食家園新麥麵

後圃閒地多偶種數畝麥春來抽穗芒有浪深二尺

園丁攜月鐮刈之付磨石霏屑出重羅無以比其白

今年餅餌香舊臘雪霜汁快此麥秋風黄雲滿梁益