Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


扶藜復行樂去年此夜游園有詩獨往無人陪斯時思所宜宜

于漉新醅雅欲學古人對月引一杯白墮不我醉白

鶴不我淸梅花再百臘我亦古人哉

  大理石擬元人四時山水小幅

   仿名家四時山水小景四幅石質皆堅滑如

   玉其一高五寸五分寛一尺上方綠色橫山

   起伏有情下有烟霞靑紅二色𫝑亦起伏題

   曰春谷烟霞仿趙鷗波設色也其二高八寸

   三分寛七寸五分中橫赭色山似有暑意山

   上烏雲橫流鬱然含雨題曰夏嶺蒸雲擬高