Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西山暮起雲挂帆向前浦欲添溪上波須聽今夜雨

  舟過廣西陡河謁分水神廟

峩峩海陽山一源分兩溜南與南海通北與湘湖湊

陡河三十六設牐不使漏我來欲溯之涸逢庚伏後

安能陸盪舟來朝馬將走俄看風轉㠶油然雲出岫

凉雨漫天來入夜遠且透漲發大榕江津吏啟河竇

壓水舟尺許水今二尺厚若到天平間勢易轉河右

山靈更示奇巧待入陡候烏雲天際垂復令秋雨逗

又聞四月早禱雨得神救古祠林樾淸平野稻花秀

我今逾嶺脊順流行更驟回首謝山靈豈非得顯佑