Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


揅經室續集卷七   文選樓詩存第十四

 丙戌             男福注

 丙戌春余爲粤西閱兵之行六月移節滇黔九月

 到滇十二月復有開化閱兵之行是年水陸行一

 萬數千里得詩數十首爲一卷錄寄揚州題曰萬

 里集

  潄珠岡萬松山上建漢楊子祠

舊聞丁卯許家詩南海雪飛東漢時五鬛長松今萬

樹我來應建孝元祠楊孚漢議郞嶺南學人之最古者

  焚香