Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


山阻舟車廢谿深阡陌長荍花秋雪白稻葉晩雲黄

穀賤農翻拙蠶興織已忙敎民栽橡栗竟欲抵柔桑

今秋稻大熟有一根雙穗者長六尺一石米僅値數百錢因舟車不便不能遠岀也近年鎭遠貴陽一路

仿遵義橡葉飼蠶之法廣興絲織民計少饒

  重九日登黔西老鷹崖

朝朝盡繞靑山走已有文書到心手忽然直上老鷹

崖驀想今朝是重九老鷹摩霜下晴空危巢卽在懸

崖中此間祗許飛鳥過何年人跡西南通百丈一盤

十丈一折愈折愈高且盤且歇負牽雙引竹輿竿石

火迸生馬蹄鐵衰翁頗羨據鞍人廿里高崖竟登越