Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   虛齋香雪仙館西古梅多處名香雪齋

有梅齋已淸况是梅皆老繁枝滿覆檐苔根亦合抱

得雪香極淸無雪香更早春深階下晴落素不可埽

   南軒賞雨雨春軒在池南射棚北

春雨何處來春雲起昆海隨風過南軒天意實瀟灑

安得坐佳士品詩索眞解我縱不醉吟玉壺杏花買

   山房貫月房在池東如船東西皆窗

我家貫月船千里淩滄江船不到滇池山房抵小艭

明月隨我來夜夜貫八窗窗西曲池水印月得一雙

   花棚序射軒南有棕棚爲閱射之地名觀德圃有古梅