Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不如安坐南雲下笑指此雲稱老翁

  上已曰東川道中

導江已說岷山遠更遠岷山路萬重靑海波瀾皆是

雪金沙雲氣尙疑冬大江正源自靑海入雲南爲金沙江行數千里始㑹岷江之水

于敘行春我到東川外佳節誰敎上已逢若把此川

當曲水一觴流去是巫峰

  過以濯河

行過山巓又水涯山桃紅褪柳抽芽連村萬樹堆春

雪都是梨花頻果花河在㑹澤縣

  閱黔西威寕鎭兵