Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  漢叠翠排空陰崖積雪盛夏不消山腰抹雲橫如玉帶雖林阻谷奥無猛獸毒蟲

峩峩㸃蒼山蒼翠極可愛平列十九峰峰之中特尊者名曰中峰

中峰之北爲觀音爲應樂爲雪人爲蘭峰爲三陽爲鶴雲爲白雲爲蓮花爲五臺爲蒼琅爲雲弄中峰之

南爲龍泉爲玉局爲馬龍爲聖應爲佛頭爲馬耳爲斜陽諸峰劍簇有似岱宗人莫有能躡其巓者峰各

一溪蜿蜒東注爲十入溪峯峯染螺黛兩峯夾一溪十八溪爲界

溪疏遠近不一中峰下者爲中溪其北曰桃曰梅曰隱仙曰雙鴛曰白石曰靈象曰錦曰芒涌曰陽曰萬

花曰霞移其南曰緑玉曰龍曰靑碧曰莫殘曰葶蓂曰南陽諸溪林樾矗浮屠嵐靄

𦋐闤闠何幸見此山心目多所快其一在于雲終年

生靉靆有時冠峰頂不動鎭相葢有時束山腰飛白

若長帶有時競出岫棼如擘絮碎四山皆無雲獨此