Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 滇池又高流入金沙江共數千里是滇池高於崋頂明矣若乘船岀滇池口入金沙江又入蜀江入

 漢江沂淮渡河竟可直達天津矣太華之名不知起於何代以禹貢華陽梁州及常璩志推之此山

 名爲太華極宜顚縣卽滇縣見漢書志太華出山半之寺起於元代大建於康熙時其木石皆范總

 督承勲毁吳逆故宅運去者范公有太華紀勝文刻大理石嵌西堂壁上石巨盈丈眞壞材也寺中

 有明沐藩世代像亦有范公像

  仙館東新開二方石池一栽荷一養魚池上栽

  蘋果樹二株梨二株幷於園南栽橡養山蠶以

  爲民先

牆東荒地手親鋤砌石栽花二月初兩樹甜梨兩樹

柰一池香藕一池魚纔敎園客來烘繭也看家兒學