Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


育二分無賴照棲靈花明滇上昆華館秋滿江南福

壽庭萬里淸輝共𮞉首天邊風露度疏星

  以八月十六日爲中秋

雨餘昨夜無明月三五佳時室上樓忽計今宵月纔

朢正該十六作中秋凡中秋十五無月而朢在十六者正宜以十六爲中秋

  秋園

秋園策杖繞山行更比春園氣候淸到處閒花皆有

色許多幽鳥不知名白梨紅杮攀枝摘甜菜香茶共

竈烹案牘判完還把卷夕陽澹似老人情

  暮登東臺