Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前明岑氏世代禍亂岑猛蘇受之事雖經陽明親定旋定旋亂今田州岑錦本遺腹孤兒十六歲大人題

請襲職無爭者

  啜茶

葉暗桄榔孔雀飛萬山潛蟄起春雷蠻江新漲綠如

酒此水能無飲一杯

  邕江舟中

邕州古巖畺據江以爲塹五管此最遙按部駐亦暫

勾當軍事畢江船欲東帆論程尙逾千計月已盈三

十萬大硯山兩岸排成磡參差誰位置玲龍匪雕鏨

絕似金錫鎔猝投寒水蘸遂使天工成不受人力欠