Page:Sibu Congkan1875-阮元-揅經室集-20-19.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


錄鄭樵通志焦竑經籍志始見其目此則從道藏中

和光散人高守元沖虚至德眞經四解之內錄出發

刋依張湛注分卷足以羽翼湛注卽所徵引各籍亦

多與古本相同惟楊朱一篇注佚其半惜無别本可

補耳

  䜛書五卷提要

唐羅隱𢰅隱有兩同書

四庫全書巳著錄晁公武讀書志所載卷帙與此同

陳振孫書錄解題云求之未𫉬蓋佚巳久矣長編依

舊抄本影寫方回跋稱隱在京師舉進士畱七載不