Page:Sibu Congkan1875-阮元-揅經室集-20-19.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


元蕭鎰撰鎰字南金臨江人是書因當時取士以經

疑爲試藝之首厯採宋元諸儒如朱晦菴張南軒一

十三家之說而折衷之亦閒取時文之不倍師說者

設爲問答之義書前有邵陵冷掾季存所爲薈蕞述

及續抄兩序稱其於甲寅賓興之初嘗貢於鄕旣而

以漏字黜則此爲其發科决策之作大旨以新安朱

子之說爲主而以已意貫串之於四子書意頗多發

明近時目錄家所載甚少惟黃虞稷千頃堂書目中

有蕭鎰四書待問二十二卷泰定甲子序卽是此本

兹就元時刻本影鈔前有四書互義後分列論語大