Page:Sibu Congkan1877-惲敬-大雲山房文稿-6-1.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非二十五年甚明白在壽邸且六年益不能爲太眞諱矣

檢討之說于太眞之節不能有絲毫之益徒使天下之人

竊意如是大惡千百年後尙有人綠飾之則何憚而不爲

惡是決倫紀之閑而長淫穢之志也又厯志武后永昌元

年初用周正以十二月爲臘月建寅月爲一月武后紀皆

書正月臘月一月至十月此武后改正法也竇后被殺在

長夀二年臘月乃建丑之月檢討謂竇后忌辰在建子正

月中宗用夏正卽以建寅正月爲忌辰順宗方改建子十

一月其說甚荒謬檢討生平多顚倒舊聞以就已說然此

風蓋漢宋大儒所不免以致羣經破碎後學迷誤其可惜