Page:Sibu Congkan1879-惲敬-大雲山房文稿-6-3.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徐恭人墓志銘

嘉慶八年五月甲辰朝議大夫南昌府知府楊君煒之恭

人徐恭人卒于治所之內寢九年子鼎高書高以朝議之

命歸葬于陽湖城南之原恭人世爲武進人曾祖永甯大

理寺左評事祖朝柱內閣中書候補主事父熊占福建福

州府通判前母楊安人母高安人繼母楊安人恭人年十

八歸朝議自朝議爲庶吉士及知縣于柘城商邱固始平

鄕同知于南安袁州恭人皆從其卒年五十有二

勅封孺人進宜人恭人子二鼎高太學生考取實錄館謄

錄書高太學生女四長適商邱拔貢生陳彬次適仁和太