Page:Sibu Congkan1879-惲敬-大雲山房文稿-6-3.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前四川提督董公神道碑銘

高宗純皇帝乾隆四十一年大小金川平頭人七圖葛拉

爾思甲布傳送

行在

純皇帝命軍機大臣問爲逆狀對甚悉復言陷底木達時

四川提督董天弼將所部二百人抽短兵力戰不可敗夜

半領兵頭人以鳥槍數百幹環擊殺之先是在軍諸大臣

劾董公失守要隘

純皇帝徙公之子聯瑴等伊犂至是

赦還復聯瑴舉人原資