Page:Sibu Congkan1880-惲敬-大雲山房文稿-6-4.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爵是也先生江州人州召主簿應赴江州而赴江陵者是

時桓元領江州刺史駐南郡是先生以辭主簿至江陵耳

亦瞭然者也合前後觀之先生不汙於元可信矣而斗南

於千餘載之後誣之誠何心哉是故先生爲鎭軍參軍當

以文選李善注元興三年甲辰參劉裕軍爲是裕建義旗

先生從之故自題始作蓋幸之也其經曲阿則裕本始事

丹徒當更有收集之事耳庚子辛丑先生未仕則辛丑遊

斜川癸卯懷古田舍二詩俱可通不必如斗南改辛丑爲

辛酉改癸卯爲辛卯矣宋人讀書好武斷斗南至改年歲

以就之可謂怪誕之甚者矣季長辨正他日當更求閱不