Page:Sibu Congkan1883-龔自珍-定盦文集-3-1.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


山而錢唐江所自岀連延數百里結而爲郡西之天目山一支


磅礴走東南挾浮溪之水與紫溪合流過桐廬縣而入於江龍


飛鳳舞盩屋鉤盤夷洒邐迤乍合乍分若斷若續西受新城之


葛溪東合浦陽江水而𨒅焉以逹於會城成東南一大都聚生

是邦者多英姿挺拔之士定盦翹然獨秀抗先哲而冠羣賢非


徒以地氣也蓋亦有天象焉吳越於分野値斗牽牛女當星紀


之次定盦於乾隆五十有七年七月戊戌朔越五日壬寅生於


郡之東城與鄭康成生漢永建之二年七月戊寅其日同也星


紀承河漢下流衆水之所歸當此之月宵中垂𧰼仰在天之文


章感 作人於夀考其鍾毓也奇則其稟受也竺君平生箸述

等身出入於九經七緯諸子百家足以繼往開來自成一家言


天人性命之奥則取法於易帝王政事之大則取法於書美惡