Page:Sibu Congkan1884-龔自珍-定盦文集-3-2.djvu/187

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以佐

聖天子養民剏之者誰河南吳侍郞烜也董成者誰錢唐陳參

議鴻戚檢討人鏡也出貲者誰碑陰所立諸公是也有其貲必

有其地有其地必有其出入會計有其出入會計必有章程子

目風雨寒暑也孰親之扃鑰也孰啟閉之木石甎瓦孰庀之輿

儓侵漏也孰問之必有司事司事者誰都察院經厯汾陽宋銘

堯始末皆在焉爾宋銘堯記道光戊戌五月

鳳山知縣常州湯公父子畫像記

乾隆五十一年臺灣民林爽文叛鳳山知縣武進湯大紳死之

大紳子荀業實從大紳創荀業左右翼父SKchar常州人謀曰父SKchar

忠子SKchar孝宜建忠孝祠以祀

純皇帝諭祭之文在麗牲之石海内士大夫爲歌詩甚多甚信