Page:Sibu Congkan1885-龔自珍-定盦文集-3-3.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


余自庚辰之秋戒爲詩於𡸅語言簡思慮之指言之詳然不能

堅也辛巳夏決藩杝爲之至丁亥十月又得詩二百九丨篇自

周以迄近代之體皆用之自𮦀三四言至𮦀八九言皆用之不

自割棄而又銓次之錄百二十八篇爲破戒草一卷又依乙亥

庚辰兩例存餘集凡五十七篇亦一卷大凡錄詩百八十四篇

刪勿錄者尙百五篇錄詩則以掃徹公墖詩終乃矢之曰余以

年編詩閱歲名十有八自今以始無詩之年請㪅倍之惟守戒

之故使我夀考汝如勿悛勿自損也俾無能夀考於而身至於

歿世汝亦不以詩聞有如徹公

道光七年丁亥十月丁亥龔自珍一名易簡伯定父自識

翌日付小胥抄越十有三日己亥竣得三十六紙如其戒詩之

年定公又識