Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陵夷紀綱穨壞非一日之積可勝痛哉假使汪肯看本則

托汪隔日一到與托原奏所稱只一員到閣之語情事異

與所稱日日到閣之語情事又異夫復何辭惜哉此第二

大關鍵也汪病逝協辦爲今盧中堂英降熱河都統協辦

爲今富中堂兩中堂不但不在三項內廷並不在五項之

列尤宜到閣以重本職而侍讀懲前事不復探請兩中堂

原未諳閣故不知大學士之本職因何而設咎自不在兩

公遂兩相忘此第三大關鍵合署人員舉朝科道亦皆淡

然相忘比之汪中堂到任之年情事又一變而漢學士之

看本局遂不變時人戲語陳學士嵩慶張學士鱗曰兩君