Page:Sibu Congkan1890-曾國藩-曾文正公詩文集-4-1.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曾怨賢勞爲憐疲民困蹂躪親撫積瘵勤爬搔豫州豐碑吾所

見德政猶傳萬口牢復聞巴僰魋結惡十載邊陲苦繹騷先生

手草諭蜀檄剖巢熏穴鼪鼯號殺賊自是書生事成功屢蒙

聖人褎果堂討平四川夷匪 賞戴花翎陳立餘威懾駹冉文翁雅化烝譽髦

方今時俗忌博謇僛僛萬眾餔醨糟卻笑先生抱古調肎隨里

耳同喧嘈誰言夷途百無舛未免奇數時一遭大江東下曰滔

滔濁水沈珠不可撈使君一去萬人哭牽衣遮道何嗷嗷蛾眉

謠諑古所惜坐使斧柯終倒操朅來長安談舊事磨礲圭角深

自韜削如太華立千仞絕頂秋隼下平皋始知老輩尙姱節堪

哂薄俗徒塵囂嗟余昏頑大無識隨人俯仰如桔槔頻蒙美言