Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


某鄕某山丐余文其墓道之碑余旣麤敘戰績乃兼述其懿徳

而系以銘銘曰

器有⿰氵𠔏纖因材而就次者學成大者天授嶽嶽李公表裏完好

匪琢匪追動合大道羅公講學遠紹洛閩公分其細摳衣恂恂

岀而禦寇戎馬艱辛入而問道克己求仁誰侮誰尤責躬獨厚

胸劈眾流曾不岀口負重含汙浩如山藪險趨人先利居眾後

豈無贏財不阜我私不忍己飽而人獨飢分餉諸軍蘇槁嘘骴

返自潯陽少憩武昌將請於 朝覲親還湘王事有嚴離局匪

遑斯願不遂茹涕闇傷遣將分兵助我東征擇良而予出以至

誠四分五剖精銳星散自攜部曲疲羸居半損已濟物近古無