Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


鎭入市乃無一賊別挈十人搜𠞰後街賊蜂起從卒亡七人傷

三人君縱橫擊刺踐血而岀最後賊以噴筒環攻君於王家洲

隕焉年二十五歲耳閱十有八曰前從傷卒三人者收得遺屍

又三載咸豐九年予弟國荃破賊景德鎭憑弔畢君殉難之所

而壯士則旣死矣功名之際有天有人在已者獨足恃哉於是

伐石以表遺蹟聲之銘語俾行路歌之以永饒人之思銘曰

橫目蚩蚩同岀一冶眾雌無雄誰是健者塔公首岀次乃畢君

軀幹雖小陳安之倫匹馬斫陣萬夫莫當人心之賊一矢或傷

內畏媢嫉外偪强寇進退靡依忍尤叢詬鬱極思伸矯首舐天

徒飛無翼或墜於淵淵則有底憤則無已萬代千齡哀此壯士