Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平乃籌計而不能終今存者幸荷 國恩封賞進秩而沒者

抱憾無窮雞鳴山下有賊造府第一區若奏建昭忠祠春秋致

祭庶以慰忠魂而塞吾悲耳國藩具疏上聞 制曰可黄君潤

昌爰董其事取有冊可稽者造神主一萬一千六百三十有奇

無冊者姑闕焉甫歴三載楹棟枉橈牆宇㩻陊同治六年省中

僚友集議廓而新之基扃固護籩豆有嚴國藩乃追敘所聞於

諸君者而系以詩章用備樂歌詩曰

人無貴賤夭壽賢愚終歸於死萬古同塗死而得所身殄魂愉

六朝舊京逆豎所都濯征十載莫竟天誅嗟我湘人銳師東討

非祕非奇忠義是寶下誓同袍上盟有昊昊天藐藐成務實難