Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸內河而上游吳楚之交惟彭公與總督楊公岳斌之師羅列

如故咸豐十一年克復安慶同治元年下蕪湖金柱關及東西

梁山二年克九洑洲三年遂克金陵而蘇州省會及所屬郡縣

以次廓淸水師皆有力焉余憫死事者之多於是又奏建昭忠

祠於金陵以妥將士之靈葢自湖口而下賊中無復大隊礮船

與我角逐水上然我眾臨敵授命者往往不絕若乃高城巨壘

千礮狙伏陸軍進攻水師和之一堞未攀駢尸山積或連朝環

擊卒不能下或創殘滿目僅收一柵甚者如九洑洲之役攻𠞰

三四日凋耗二千人唱凱於公庭飮泣於私舍又或支河小港

㧖守要隘賊以短兵鎗彈迫我舟師前者屢僵後者堅拒終不