Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曾文正公文集卷三

  隨州李君墓表

道光二十六年某月隨州李君年八十四考終於里第其兄之

子戶部主事樹人聞赴京師將去官持喪余往弔語之曰於古

期功之喪仕者去職緦之喪士不得應舉今子之歸禮也樹人

曰豈以爲禮致吾哀爾且泣曰叔父葬有日旣埋石幽宮維墓

道當別立碣將揭其行義以示來者敬以屬先生則爲余縷述

一一甚詳樹人事余甚敬又以禮請余其可辭惟君受性剛介

於事無所不敢凡所力任必自於公或私於己豪毛不以措意

人所愈憚當之愈勇嘉慶初川楚敎匪蠭起漢沔荆襄蹂躪殆