Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冀尤遠焉人能宏道無如命何或碌碌而有聲或瓌材而蒙詬

或佳惡同時同位同而顯晦迥別或覃思孤詣而終古無人省

錄彼各有幸有不幸於來者何與先生乃舉湖南之仁人學子

薄技微長一一掇拾而光大之將非長逝者之所託命𫆀何其

厚也先生生於乾隆四十二年十二月十六日卒於咸豐元年

閏八月二十五日春秋七十有五曾祖元臣祖勝逵父長智妻

曹氏仁厚淑愼里黨欽之妾何氏子二琳廩貢生候選訓導前

卒琮道光丁酉科拔貢生癸卯科舉人父歿後一月以毀終女

子子三人孫四光黼光緗光紱光組曾孫大程自先生以名儒

篤行昌其家羣從子姓皆孝友力學兄子瑤尤賢而能文章先