Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


程朱孤行不惑宗主義理不薄考據而二石風指乃與姚氏相

近其論文亦頗法姚氏嘗稱以爲字體故訓者漢儒之小學也

曲禮少儀者宋儒之小學也二者皆扶植基本而宋重明倫於

道爲尤尊兄弟相與修飭人紀誦述先德給諫輯廬江錢氏藝

文略君則籑淸芬世守錄皆表一門之懿行以播芳馨而詒典

則先是文端公嘗進呈其母畫冊 高宗賜題十詩發還原冊

幷書淸芬世守四字逮文端公致仕還鄕 高宗寄賜冊卷詩

篇累數千首君籑輯此錄具載君臣賡和曠古無倫又紀錢氏

十餘世翰墨及名公鉅儒題詠上以著祖宗文獻之盛下以勖

後人孝友於弗替其敘軼事述彝訓懇懇乎懼來葉之遺墮有