Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新甯西鄕楊溪村之鸞嶺昔道光丁未戊申閒江忠烈公嘗爲

余稱道蔭渠之賢兼述其世德及蔭渠入京聞親之訃求余文

銘其墓展轉兵閒久疏文字越今十有七年始得表而銘之銘

舉世奔利獨行抱義庸言庸德感格天地外救飢溺內撫諸孤

仁心難慊百憂一愉孰云不顯在幽彌馨孰云無報如影隨形

神覿在室奇福在庭郎君崛起爲國干城削平寇亂鼎祭鐘銘

自天錫寵褎榮先隴夫彝之南萬山環拱我表其阡來者欽竦

  母弟溫甫哀詞

咸豐五年十月賊目僞翼王石達開引其黨自湖北通城竄入