Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


襮順衷和翼翼如也久之別駕君之漢陽分府任以家事屬安

人時堂上舅已棄養姑老矣諸子弱小不識事安人謀初毖終

鉅細必躬祭必虔奉免薧必時委諸子於學朝而蠲饎禮師夕

而課男旋課女課畢而紡績而經營錢布如是者十餘年而精

力衰矣道光辛丑某月某日以疾卒春秋六十有七以某年某

月某日葬某縣某里某原子四人長世柄次卽世校廩貢生次

世芳次生春縣學生女一孫九人某某世校之入都也安人拊

其背而戒之曰去去强飯鄕里齷齪終不得進取京師文物殷

轔賢士大夫繹繹如繁星汝往勖哉名自可致學可染人道德

有軌塗可循而靑紫可拾也往矣勿吾念今世校雖不得爵位