Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


度終不得脫乃以二子付族屬之老成者曰以累若襁歸兒父

吾不可爲賊辱遂自投水賊追救之不殊凡三溺乃絕年二十

有三歲瑞南在杭聞難奔焉三日矣尸不腐蚊蚋不集其卒以

六月四日天盛暑也瑞南悼妻之義死痛土賊之獸心曰孰不

可居又奚爲於故里遂占籍杭州前烈婦所挈竄之二子長曰

聘賢季曰茂卿至是聘賢始爲錢塘人矣其後百有數載至乾

隆十四年孫可學上其事於 朝乃蒙 恩予旌表又數載以

可學官某官 贈烈婦爲安人凡九十載至道光二十五年

婦之裔孫士元以進士入翰林丁氏寖寖昌大矣維明季之亂

匹夫匹婦蹈死如歸者所在多有而食祿者往往濡忍不決或