Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


豐倍其室就試於有司出必戒反必詰其見錄也悅而不溢其

黜也敕而不怒以是諸子皆底於成道光十七年次子家泰舉

於鄕又三年庚子長子家鼎舉焉又三年癸卯季子家升繼之

又二年乙巳家泰登名於禮部主政於吏部値 皇太后七十

聖節 天子大孝錫類遂得 覃封褎封兩世而家鼎亦以是

年充 景山官學敎習葢自贈君之歿至是二十年中閒郡縣

行省之試獲雋者無歲無人而㛰嫁喪紀之役亦薦至不絕皆

宜人一心營治而亦以勞肄甚矣道光二十六年八月十九日

以疾卒春秋六十有八卽以其年十二月某日葬於甯鄕黃花

塘鳯形山之陽有子男六人長次卽家鼎家泰又次家豫太學