Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十有八男國潢國葆謹視含斂男國藩降服男國華自江西瑞

州軍營聞訃男國荃自吉安軍營聞訃皆奔喪來歸 天子廣

錫類之仁賜銀四百兩經理喪事閏五月初三日癸未卜葬於

二十四都周璧衝山內從形家言丙山壬向去先世舊廬六里

而强去梁江新宅八里而近國藩少長至冠未離親側讀書識

字皆我君口授自竊祿登朝去鄕十有四年逮待罪戎行違晨

昏者又五年府君之至言懿行不可得而盡識僅從季父驥雲

所泣問近事而昆弟子姓諸姑姊妹亦稱述音容往往而悉其

述府君侍先大父疾病至難能矣道光二十六年八月大父病

痿痺動止不良明年冬疾益篤喑不能言卽有所需以頤使以