Page:Sibu Congkan1897-蕭統-六臣註文選-30-04.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


顯文武之壯觀邁梁騶之所著劉曰建安二十一年三月魏武帝親耕藉

田于鄴城東建安二十二年十月甲午訓兵上親執金鼔以詔進退大閲講武也魯詩傳曰古有梁騶梁騶天子田也

善曰孟子曰夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何一助一遊一豫爲諸侯度禮記曰天子爲藉田千𠭇公羊傳曰

大閲者何簡車馬也蔡邕獨斷曰天子有法駕莊子曰尹需學御三年而所得夜受秋駕於其師明日往朝其師其師望

而謂之曰吾非獨愛道也恐子之未可與也今將敎子以秋駕司馬彪曰秋駕法駕也史記曰此天下之壯觀也 銑曰

既巳也夏獵曰苖爲苖除害冬獵曰狩狩收也言盡收取之爰於也春出曰遊秋出曰豫天子躬耕曰藉田以爲農者先

所以勸民也言動以禮也大閲講武也言以舉義也法駕大輅車六馬駕也言天子出行必以此也秋御御名使人調理

習之文謂習禮樂也武謂田獵講武也百官禮樂鏘鏘可法壯觀也邁過也梁騶古者天子田獵地名今則過古書之所

林不槎澤不伐夭斧斨以時罾

善本作𦉾以道德連木理仁挺芝草皓獸爲之育